O nás

Lekár MUDr. Elena Pobudová

Vzdelanie

1989 Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

1994 Atestácia l.stupeň v odbore Pediatria

2000 Špecializáčná atestácia v odbore Klinická imunológia a alergológia

Prax

1989-2000 Detsko-dojčenecké oddelenie Skalica

2000- Ambulancia klinickej imunológie a alergológie v Skalici

Sestra Zuzana Slobodová

Vzdelanie

2000-2004 Stredná zdravotnícka škola v Skalici odbor:zdravotná sestra

Prax

2004-2006 Detský Domov Skalica

2006-2020 MEDALERG s.r.o Skalica-zdravotná sestra v imunoalergologickej ambulancii

2021 MEDALERG s.r.o-zdravotná sestra v detskej ambulancii

Vybavenie ambulancie

Naša ambulancia je vybavená všetkými zdravotníckymi pomôckami a materiálom vyžadovaným zákonom o materiálno-technickom zariadení ambulancií všeobecných lekárov pre deti a dorast. 

Vybavenie ambulancie d’alej zahŕňa: 

 • otoskopický prístroj
 • oxymeter
 • prístroj na vyšetrenie CRP
 • glukomer 
 • inhalačné pomôcky (aerochamber) 
 • digitálne váhy pre novorodencov 
 • mobilný germicídny žiarič 
 • farbocit test 
 • optotypy 
 • diagnostické prúžky na moč 
 • test na protilátky IgG/IgM proti vírusu COVID19 
 • antigénové testy na COVID19 
 • pištol na nastrelovacie náušnice