Očkovanie

Povinné očkovania

Záškrt, Tetanus, Čierny kašel’, Detská obrna, Vírusová hepatitída typu B, Hemofilové invazívne nákazy – 1. dávka

Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitide typu B a hemofilovym ínvazívnym nákazám je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami hexavalentnej očkovacej iátky v 3., 5, a v 11, mesíaci žívota dieťaťa, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desíateho týždňa života.

Pneumokokové invazívne ochorenia – 1. dávka

Očkovanie detí proti pneumokokovým ínvazívnym ochoreniam je povinné v rámci pravidelného povínného očkovania. Základné očkovaníe sa vykonáva tromi dávkami konjugovanej očkovacej látky v 3., 5. a v 11, mesiací živola dieťaťa.

Záškrt, Tetanus, Čierny kašel’, Detská obrna, Vírusová hepatitída typu B, Hemofilové invazívne nákazy – 2. dávka

Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašl’u, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofiovýrn invazívnym nákazám je povinné v rámci pravidelného povinného očkovanía. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami hexavalentnej očkovacej látky v 3., 5. a v 11, mesiaci žívota dietaťa, pričom prvá dávka sa podá najskór v prvom dni desiateho týždňa života.

Pneumokokové invazívne ochorenia – 2. dávka

Očkovanie detí protí pneumokokovým invazívnym ochoreniam povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami konjugovanej očkovacej látky v 3., 5, a v 11. mesiaci žívota dietaťa.

Záškrt, Tetanus, Čierny kašel’, Detská obrna, Vírusová hepatitída typu B, Hemofilové invazívne nákazy – 3. dávka

Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašl’u, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofílovym invazívnym nákazám je povinné v rámci pravidelného povinného očkovanía. Základne očkovanie sa vykonáva tromi dávkami hexavalentnej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života díeťaťa, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dní desiateho týždňa života.

Pneumokokové invazívne ochorenia – 3. dávka

Očkovanie detí protí pneumokokovým invazívnym ochoreniam je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami konjugovanej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života díeťaťa.

Osýpky, Mumps, Ružienka

Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Vykonáva sa najskôr v prvom dni 15. mesiaca života, najneskôr v 18. mesiaci života dieťaťa. Preočkovanie sa vykoná v 11. roku života. Očkovanie sa vykonáva trojzložkovou očkovacou látkou, ktorá obsahuje oslabeny vírus osýpok, mumpsu a ružíenky.

Osýpky, Mumps, Ružienka

Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke je povínné v rámci pravidelného povinného očkovania Vykonáva sa najskôr v prvom dni 15. mesiaca života, najneskôr v 18, mesiaci života dieťaťa. Preočkovanie sa vykoná v 5. roku života. Očkovanie se vykonáva trojzložkovou očkovaciou látkou, ktorá obsahuje oslabený vírus osýpok, mumpsu a ružienky.

Záškrt, Tetanus, Čierny kašel’, Detská obrna – 1. preočkovanie

Preočkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne je povínné v rámci pravidelného povinného očkovania. Preočkovaníe sa vykonáva dvomi dávkami tetravalentnej očkovacej látky so zníženým obsahom antigénov. Prvé preočkovanie sa vykonáva v 6. roku života dieťaťa, druhé preočkovanie v 13. roku života.

Záškrt, Tetanus, Čierny kašel’, Detská obrna – 2. preočkovanie

Preočkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašlu a detskej obrne je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Preočkovanie sa vykonáva dvomi dávkamí tetravalentnej očkovacej látky so zníženým obsahom antigénov. Prvé preočkovanie sa vykonáva v 6. roku života dieťaťa, druhé preočkovanie v 13. roku života.

Odporúčané očkovania

Vek

od 6 mesiacov, raz ročne

Dávkovanie

1 dávka (pri prvom očkovaní 2 dávky s rozostupom 1 mesiaca). Raz ročne

Vek

Od 6 týždňov do 32 mesiacov

Dávkovanie

2 alebo 3 dávky, podl’a typu vakcíny. Medzi dávkami min. 4-týždňové intervaly.

Vek

Od 12 mesiacov do 12 rokov

Dávkovanie

2 dávky. Medzi dávkami min. 4-týždňový interval

Vek

Od 3 mesiacov až dospelí

Dávkovanie

2 dávky. Druhá dávka podľa veku uvedená v SPC

Vek

Od 12 mesiacov do 15 rokov

Dávkovanie

1. -3. mesiac, 5 – 12 mesiacov po 2. očkovaní. Po 3 až 5 rokoch preočkovanie.

Vek

V 13. roku života

Dávkovanie

2 dávky 6. – 13. mesiac.

Vek

Od 12 mesiacov do 17 rokov

Dávkovanie

2 dávky 6. – 18. mesiac.

Prevencia

Zdravé deti, šťastní rodičia

Zdravie naších najmenších je na prvom mieste. Malé deti chodia na preventívne kontroly častejšie ako dospelí. Preventívne prehliadky detí sú povinné zo zákona. Zapamätajte si tieto obdobia:

1. rok

V prvom roku života dieťa absolvuje až 9 prehliadok.

18 mesiacov

Dieťa navštívi svojho lekára preventívne jedenkrát.

3 - 18 rokov

S dieťaťom chodíte na preventívnu prehliadku raz za dva roky.