Ordinácia

Ordinačné hodiny
Kedy a kde vás ošetríme

Ordinácia

Administratíva

Pondelok

7 - 9

9 - 10

Utorok

7 - 9

9 - 10

Streda

-

-

Štvrtok

7 - 9

9 - 10

Piatok

7 - 12

COVID-19

Vzhľadom na pandémiu ochorenia Covid-19 a z dôvodov opatrení zamedzujúcich šírenie infektov, je nutné na vyšetrenie sa VOPRED TELEFONICKY OBJEDNAŤ.

Akutné prípady

Po ordinačných hodinách nás môžete kontaktovat každý prac. den: pon.- štvr. do 15:30 hod;
v piatok do 14:00 hod. na telefón. č. 0910 263 286, v ambulancii pre deti a dorast v Holíči,
v budove zdravotného strediska, Hviezdoslavova č.10.

V pracovných dňoch
16 – 22 hod a v sobotu a nedeľu 7 – 22 hod. budete ošetrený na APS FNsP Skalica (ambulancia pohotovostnei služby). 

V akútnych stavoch 22 – 7 hod. je urgentý príjem na detskom odd. FNsP Skalica. V stavoch ohrozenia života volajte linku 155.